menú


CÁRITAS LA SEU

Estamos en una situación desbordada. El número de familias necesitadas ha crecido y Cáritas la Seu necesita tu ayuda. Colabora con nosotros haciéndote socio. Elije tu la aportación mensual, trimestral o anual que quieras.

 

COLABORA

HORARIOS DE CÁRITAS LA SEU

 


ACOGIDA:

Jueves de 19 a 22H

 

ROPERO:

Miércoles de 18 a 20H

 

ECONOMATO:

Jueves de 18 a 20H

 

LLAVORS:

Sábados de 11 a 14H

 

PUNT D'ACOLLIDA AL
INMIGRANT:

1º miércoles de mes 
a las 19:00H

 

Què és Animació?

 

Hui volem ensenyar-los la part de darrere del Caminem. Després de conéixer totes les àrees de Càritas-La Seu em pensat que igual voldrien conéixer a les persones que redactem aquesta secció. Som el grup d'Animació de Càritas-La Seu, som: Alfons, Maria, Juan Carlos y Antonio. Així que per profunditzar ens hem fet una autoentrevista.

 

-Què és Animació?

En Animació ens agrada dir que és la part de Càritas que treballa amb els "rics". Animació es el programa encarregat de sensibilitzar a la comunitat sobre les realitats socials de pobresa, injusticia i marginació intentant provocar actituts de participació.

 

-Quines feines feu habitualment en Animació?

Durant tot el curs preparem la secció de Càritas del Caminem Junts i la Cartelera de La Seu. Podriem dir que la resta d´activitats es divideixen en dos períodes; un desde principi de curs fins passar reis i l´altre la resta del curs. En el primer període preparem la campanya de Nadal i en el segon preparem activitats de grups o possibles encontres.

 

-Quina es l´activitat mes costosa que feu?

La campanya de Nadal i Reis, en diferència, es l´activitat que mes feina ens dona. Perque hem de contactar amb moltes fàbriques, amb molts comerciants i que estiga tot a punt per a les dates assenyalades.

 

-Quan començareu, quants anys porteu?

Aproximadament fa quatre anys. Començarem a partir d'un curs de formació que es feu en Càritas-La Seu. Aleshores érem un grup nombrós del qual tan sols en quedem tres. En aquests anys ha entrat i eixit gent del grup d'animació, un cas es el d'Alfons, la incorporació nostra més recent.

 

-Descriu un dia en Animació?

No hi ha un dia típic d'Animació perquè depén molt de la feina i de l'època del any en que ens trobem. Normalment quedem una vegada o dues a la setmana i realitzem la feina que ens toque. Igual podem estar preparant un Caminem que trucant a fàbriques de joguets, o que preparant alguna campanya.

 

-Quins problemes us trobeu?

Un problema, creguem que generalitzat també a altres àrees, és la falta de temps. Com siguem un grup prou jove encara estem alguns estudiant i altres treballant i trobem dificultats per fer reunions. L'altre problema de la nostra àrea és que estem un poc "desconectats" de la realitat, no és com, per exemple, atenció primaria; a més a les campanyes, de vegades, resulta difícil vore els resultats.

 

-Es relacioneu amb les demés àrees?

Si, perque estem als mateixos locals i de vegades fem encontres o reunions en les que ens trobem tots els voluntaris de totes les àrees. A més en alguna situació concreta els demanem ajuda o ells ens la demanen. Un exemple clar de col·laboració és en la  campanya de Nadal on hem de participar conjuntament totes les àrees.

 

-Qué vos ha aportat estar en Animació?

Crec que coincidim tots en que ens ha aportat una nova visió del món. Perquè ens documentem dels temes sobre els que anem a escriu-re i descobrim la realitat de les situacions de injusticia que es viuen al món. Però, contrari al que cabria esperar, no ens dona una visió pesimista d'aquest, perquè aleshores veguem la quantitat i la qualitat de la gent que lluita al món front a aquestes injustícies. A més d'aquesta visió "mundial" també hem adquirit una visió social de l'entorn en el que vivim i de la feina que realitza Càritas, en concret Càritas-La Seu, per paliar el sofriment de la gent que viu a prop de nosaltes.

 

-Quines perspectives de futur teniu?

Si ens fixem em l'evolució dels últims mesos cada vegada tenim més dificultats, de tipus personal, per mantindre una rutina de reunions i activitats acceptable. Això no vol dir que decaiguem en ànim o que Animació no tinga futur. Els que estem ara de voluntaris tenim l'intenció de seguir tot el temps que pugam. Càritas en general te molt bon ambient de companyerisme i treballar amb aquestes condicions es fa molt fàcil.

També ens agradaria dir que, encara que es tinga una visió  de Càritas com a únicament de gent major, aquesta visió és equivocada. Nosaltre entrarem a Càritas amb menys de 18 anys i creguem que l'àrea en la que estem, inclús també la de Llavors, és un bon començament per als joves que tinguen inquietuts en aquest sentit. Així que volem animar a joves d'edat i joves d'esperit a que treballen en  Càritas. Queda molta feina per fer i tu pots col·laborar per fer-la.

ROPERO SOLIDARIO

 

El nuevo ropero solidario es el fruto de varios estudios realizados por Cáritas Diocesana de cara a mejorar los roperos ya existentes en cada parroquia, y que en Cáritas La Seu ya se esté llevando a cabo bajo las directrices de Diocesana.

 

Uno de los objetivos de los nuevos roperos es que las personas beneficiarias que llegan a este programa, derivados de Acogida, puedan ayudarse a sí mismas, ya que al pagar por las prendas un precio simbólico aprenden a valorar la ropa y a sí mismas.

 

Pagando este precio también se consigue que las personas beneficiarias sean conscientes de que las adquieren de una forma más digna, además se evita que algunos beneficiarios usen la ropa como si fuera de usar  y tirar, porque al costar esfuerzo económico se valora más lo que se tiene.

 

En el ropero solidario se sigue un proceso de selección, lavado y planchado de la ropa, que llega a Cáritas La Seu a través de gente que la dona altruistamente. En el primer proceso de selección se separa la ropa buena de la que no está decente, con esta última se almacena y se entrega para reciclar. La buena se plancha, se clasifica y se empaqueta.

 

Este nuevo servicio supone para Cáritas La Seu un gasto mayor que el anterior, puesto que se cobra un precio simbólico que no cubre los gastos de transformación de la ropa, además de la fuerte inversión que se ha hecho adquiriendo lavadora, plancha, secadora... y diversos materiales para cumplir este objetivo.

 

El ropero tiene un cierto paralelismo con los programas que ya se han estado llevando a cabo en varias parroquias, el Economato. Cáritas La Seu lleva con este programa desde que empezó su andadura en los locales de la calle Ardiaca nº 2 a mediados de la década de los noventa y todavía hoy en los nuevos locales, de una forma más organizada, se sigue llevando a cabo esta labor que comparte objetivos con el ropero solidario.

 

El objetivo principal del nuevo formato del ropero es conseguir dignificar la vida de las personas que no tienen satisfechas las necesidades y no poseen el nivel de calidad de vida suficiente.

 

La solidaridad no consiste en dar sino en crear acciones para que la misma persona se pueda ayudar a sí misma, se trata de no dar un pez sino enseñar a pescar.

ENTREVISTA AL ECONOMATO

 

·        Explicación breve del programa.

El Economato es una parte de la atención primaria en la que básicamente se venden  alimentos y productos de uso doméstico más baratos. De esta manera  se dignifica a la persona y se le ofrece una ayuda económica a la que realmente lo necesita. Además, el acto de comprar, en contraposición al de pedir, hace que la persona, a parte de sentirse mejor, se enseñe a administrarse económicamente.

 

·        ¿Cómo y cuándo surgió la idea?

La idea surgió  hace tres años con la intención de favorecer la dignidad de la persona, ya que no viene a pedir, viene a comprar, lo cual es muy diferente.

 

·        Describid un día en el Economato.

Las familias, dependiendo del número de miembros, tiene asignados unos ciertos alimentos y una cierta cantidad de cada uno de ellos. Lo cual es una manera de llevar un control de los alimentos que compra cada familia y de asegurarse que son para consumo propio. Los martes, día en que estamos atendiendo, la gente pasa por los locales de Cáritas a comprar sus alimentos.

 

·        ¿Cuántos voluntarios sois? ¿Qué días estáis aquí?

Somos tan solo tres voluntarios que organizamos y llevamos el programa del Economato los martes de 18h a 20h de la tarde.

 

·        ¿Cómo se entera la gente del programa y cómo acceden a él?

Normalmente vienen a preguntar en qué consiste la ayuda  y como pueden acceder. Se les envía a la entrevista con Acogida y allí estudian ya el caso. También hay gente que va a Acogida y aquí se les ofrece el programa del Economato.

 

·        ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Hay muchos?

Son personas de la demarcación parroquial de la Seo. Aproximadamente se benefician del programa unas veinte familias.

 

·        ¿Qué criterios se siguen para dar la ayuda?

La gente pide primero ayuda a Cáritas y en Acogida se les realiza una entrevista, en donde se estudia la situación económica y familiar de la persona. Si verdaderamente está necesitada se le hace una ficha y es cuando se le incluye en el programa.

 

·        ¿Cuánto tiempo dura la ayuda?

La ayuda dura seis meses y después si se considera necesario se amplia ésta a un año.

 

·        ¿De dónde salen los productos?

Cáritas compra los productos en grandes superficies al precio normal.

 

·        ¿Qué porcentaje del producto pagan los beneficiarios? ¿Cuesta mucho dinero mantener el programa?

Los beneficiarios de este programa tan sólo pagan la mitad del precio de venta normal del producto al público.

El mantenimiento del programa por parte de Cáritas la Seo ha costado en los años que lleva el programa en marcha unas 600.000 pesetas al año.

 

·        Valoración del tiempo que lleva el programa en funcionamiento.

Bueno, han pasado muchas cosas en estos tres años... Hemos tenido gente que ha dejado de venir, problemas, etc. Pero si englobamos todo lo sucedido en estos tres años la opinión que nos merece ha sido buena y favorable. La mayoría de la gente que ha pasado por el programa ha aprendido  a organizarse mejor económicamente y a valorar más los alimentos que aquí les prestamos ya que les cuesta un esfuerzo conseguirlos.